Puheterapeutit - Kommunikointikeskus Arki Oy

Alansa ammattilaiset

Kommunikointikeskus Arjessa työskentelee  kymmenen puheterapeuttia. Terapeuttimme ovat perehtyneet kuntoutukseen ja syventävät osaamistaan jatkuvasti kouluttautumalla lisää. Toteutamme terapiaa suomenkielellä.

Kati Malvila

Perustaja

Puh. 050 5527352

Elina Partanen

Puheterapeutti

Puh. 050 4663438

Sanna Jormanainen

Puheterapeutti

Puh. 050 3060097

Saara Santapukki

Puheterapeutti

Puh. 050 3066031

Johanna Parkkinen

Puheterapeutti

Puh. 050 5321202‬

Tiina Hietikko

Puheterapeutti

Puh. 050 3214544‬

Annamari Autiosuo

Puheterapeutti

Puh. ‭050 3453119

Saara Vähälä

Puheterapeutti

Puh. 050 3521223

Tuuli Hyytiä

Puheterapeutti

Puh. 050 3557363

Marika Paaso

Puheterapeutti

Puh. 050 5235803

Taru Penttilä

Puheterapeutti

Vanhempainvapaalla

Kati Malvila

Perustaja

Puh. 050 5527352

Kati on Kommunikointikeskus Arjen perustaja, joka on lähes koko työuransa tehnyt töitä vaikeiden kommunikointihäiriöiden kanssa. Valmistuttuaan Helsingin yliopistosta Kati työskenteli kunnallisena terveyskeskuspuheterapeuttina neljän vuoden ajan. Suuren osan tästä ajasta hänen asiakaskuntansa muodostui kehitysvammaisista asiakkaista. Ennen Kommunikointikeskuksen perustamista Kati toimi yksityisenä ammatinharjoittajana lähes 10 vuotta. Työuransa aikana Kati havahtui siihen, että hyvästä yksilökuntoutuksesta huolimatta useilla kuntoutujilla oli ongelmia itsenäistymisen ja arkitoiminnan kanssa. Tästä myös Kommunikointikeskus Arjen nimi sekä toimintaperiaate juontavat juurensa. Kommunikointikeskuksen toiminnassa painotetaankin juuri arkikommunikoinnin ja itsenäisyyden tukemista ja yhteisöllistä työskentelyotetta.

Katin erityisosaamista ovat vaikeat kommunikointihäiriöt, vuorovaikutuksen ongelmat, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot sekä yhteisöjen ohjaaminen. Kati hallitsee hyvin tukiviittomien ja laajojen dynaamisten kommunikointikansioiden käytön ja ohjaamisen. Tietokonepohjainen kommunikointi eritapaisilla ohjaustavoilla (esim. erilaiset painikeratkaisut tai katseohjausjärjestelmät) sekä Taike-taulustot ovat osa usean hänen asiakkaansa arkea. Muita ammatillisia koulutuksia on lukuisia (mm. OPT, Pecs, Bliss, kosketusvihjeet)

Vuorovaikutuksen ja yhteisöjen ohjaamisen oltua hänen sydäntään lähellä hakeutui Kati vuonna 2012 OIVA-ohjaaja koulutukseen. Kommunikointikeskus Arki kuuluukin valtakunnalliseen OIVA-verkostoon. Jouluna 2015 Kati valmistui puhevammaisten tulkiksi. Tätä erityisammattitutkintoa hän lähti opiskelemaan, koska toivoi sitä kautta pääsevän vielä lähemmäs asiakkaidensa arkielämän kommunikointia ja itsenäisyyden tukemista.

Vapaa-ajallaan Kati on aktiivinen liikkuja.

Käytyjä koulutuksia: Puhevammaisten tulkin erityisammattitutkinto 12/2016, OIVA-ohjaaja 2008, Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus 5/2019, S.O.S. Approach to Feeding (Sequential Oral Sensory) 8/2018, 4 päivää, HYP-käynnistäjä koulutus 2/2018, 1 päivä, PRT (pivotal respons training) -koulutus 2/2018, 2 päivää, Sillalla-seminaari 2/2018, 2 päivää, Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen – kouluttajana Pati King DeBaun 1/2018, 3 päivää, Kiintymysnäkökulman merkitys ja voima ihmissuhdetraumojen hoidossa sekä arjen vuorovaikutuksessa 11/2018, 2 päivää, ABA-seminaari 10/2017, 2 päivää, Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin 8/2017, 1 päivä, DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy)-peruskurssi, 3 päivää, Laulupiirtämisen perusteet, 1 päivä, Oral Placement Therapy 1, PECS-menetelmä, Portaat menetelmä, Taike-kurssi, Bliss-kurssi, Tukiviittomakursseja, Kuinka ohjaan kuvakommunikointia lähi-ihmisille, SeMoCo-peruskurssi, Kosketusvihjeet puhemotoriikan kuntoutuksessa, ym. ammatillisia koulutuksia vuosien varrelta.

Elina Partanen

Puheterapeutti

Puh. 050 4663438

Elina on valmistunut puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta. Opiskeluaikoina Elina työskenteli kehitysvammaisten aikuisten ryhmäkodissa hoitoapulaisena sekä kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten työ- ja toimintakeskuksessa ohjaajana. Nyt puheterapeuttina Elina tekeekin mielellään töitä kehitysvammaisten asiakkaiden ja heidän lähiympäristön parissa. Hän on suorittanut logopedian opintoihin kuuluvan pitkän harjoittelujakson HUS neurologianklinikalla Peijaksen sairaalassa, jossa hän toimi heti harjoittelujakson päätyttyä myös kesäsijaisena. Tämän jälkeen Elina siirtyi Espoon kaupungin vanhuspalveluihin, jossa hän arvioi ja kuntoutti aikuisneurologisia puheterapia-asiakkaita sekä sairaalan osastoilla että polikliinisesti. Elina on tehnyt myös pitkän kesäsijaisuuden Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa (nykyinen Validia kuntoutus Helsinki), jossa hän sai kokemusta aivovamman jälkitilaan liittyvien puheen, äänen ja kielelliskommunikatiivisten haasteiden arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Elina on jo opiskeluajoista lähtien tiennyt päätyvänsä jossakin vaiheessa puheterapeutin uraa kuntoutus puolelle. Omien lasten myötä Elina kiinnostui lasten leikin ja kielen vahvasta suhteesta.  Näin Elinan kiinnostus logopedian alalla on laajentunut aikuisneurologisesta puheterapia kuntoutuksesta myös niiden lasten kommunikoinnin tukemiseen, joilla on kielen, puheen ja vuorovaikutuksen haasteita. Puheterapeuttina Elina panostaa hyvään vuorovaikutukseen asiakkaan ja lähiympäristön kanssa, jonka hän katsoo olevan pohja koko kuntoutustyöhön. Elinaa käyttää työssään monien asiakkaiden kanssa tukiviittomia ja kuvia sekä kommunikointikansioita.

Elinan vapaa-aika kuluu pitkälti perheen parissa. Kuntosali ja lenkkeily kuuluvat kuitenkin viikoittaiseen ohjelmaan. Entisenä ryhmäliikuntaojaohjaajana erilaisissa jumpissa käynti on myös Elinalle mieleistä.

Käytyjä koulutuksia: Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/2019, OIVA-valmentaja 1/2019, Pivotal Response Training (PRT) 2/2019, Läheisen ohjaus terapiatyössä 5/2018, Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja 4/2018, HYP-käynnistäjä 3/2018, Sillalla seminaari 2/2018, ABA-seminaari 10/2017, 2 päivää, Voimauttava vuorovaikutus oppimisen perusteena 9/2017, Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin 8/2017, Lasten pragmaattisten taitojen kehitys, arviointi ja kuntoutus 11/2016, Antoisia kohtaamisia ja aitoa läsnäoloa 5/2017, Voimauttava vuorovaikutus autistisen henkilön kanssa 9/2016,  Oral placement therapy (OPT1)  6/2016, Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus 2/2016

Sanna Jormanainen

Puheterapeutti

Puh. 050 3060097

Sanna on valmistunut Helsingin Yliopistosta tammikuussa 2016. Hän hakeutui opiskelemaan logopediaa, koska oli jo kouluaikoina kiinnostunut äidinkielestä, kielistä ja psykologiasta ja toivoi tulevassa ammatissaan työskentelevänsä ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Sanna on kiinnostunut puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista sekä kehitysvamma-alasta. Logopedian opintoihin kuuluvan pitkän harjoittelun Sanna tekikin Helsingin Kehitysvammapoliklinikalla. Valinnaiset harjoittelut opinnoissa toteutuivat niin ikään puhetta tukevien ja korvaavien keinojen ja kehitysvammapuolen parissa Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikössä ja Hus:n apuvälineyksikön Tietoteekissa.

Kehitysvamma-ala on tullut Sannalle tutuksi myös aivan käytännössä, sillä hän on opiskelujen aikana työskennellyt kehitysvammaisten ryhmäkodissa ohjaajana/palveluavustajana usean vuoden ajan. Lisäksi Sanna toimii kehitysvammaisen miehen henkilökohtaisena avustajana.

Vapaa-ajallaan Sannan harrastaa laulua, tanssia ja liikuntaa.

Käytyjä koulutuksia: Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/2019, OIVA-valmentaja 1/2019, PRT (Pivotal Response Training) 3/2018, Lasten puheen kuntoutuksen päivä 2018, HYP-käynnistäjä 3/2018, Sillalla seminaari 2/2018, ABA-seminaari 10/2017, 2 päivää, Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin 8/2017, AAC ja kertominen 9/2017, PECS (Picture Excange Communication System) 3/2017, Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen 5/2016, Oral Placement Therapy 1 (OPT1) 6/2016, Oral Placement Therapy 2 (OPT2) 10/2016, Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen 5/2016

Saara Santapukki

Puheterapeutti

Puh. 050 3066031

Saara on aina ollut kiinnostunut sekä kielestä että terveydenhoidosta. Hän aloitti opintonsa Helsingin Yliopistossa opiskelemalla suomen kielt. Näiden opintojen aikana Saara tutustui logopedian aineeseen ja huomasi, että aineessa yhdistyivät hänen kaksi mielenkiintonsa kohdetta. Saara valmistui puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta 2015. Opiskelun ohessa hän työskenteli Aivoliiton Juttu-tupa afaattisille henkilöille -kurssin ohjaajana. Pitkän harjoittelun hän suoritti Riihimäen seudun terveyskeskuksessa, jossa hän myös teki puheterapeutin sijaisuutta vuoden verran harjoittelun jälkeen. Perusterveydenhuollossa Saara sai paljon kokemusta lapsiasiakkaista ja hän pääsi tutustumaan kielellisten pulmien laajaan kirjoon.

Saara pitää työskentelystä ihmisten kanssa. Häntä kiinnostavat erityisesti puheen motoriset vaikeudet ja AAC-keinojen käyttö. Parasta hänestä puheterapeutin työssä on kuitenkin pienistäkin onnistumisista syntyvä suuri ilo.

Saaran vapaa-aika kuluu tanssien, matkustelen ja luonnossa liikkuen.

Käytyjä koulutuksia: Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/2019, ABA-seminaari 10/2017, 2 päivää, Voimauttava vuorovaikutus oppimisen perusteena 9/2017, Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin 8/2017, Antoisia kohtaamisia ja aitoa läsnäoloa 5/2017, Oral Placement Therapy 1 (OPT1) 10/2016, Lasten pragmaattisten taitojen kehitys, arviointi ja kuntoutus 11/2016

Johanna Parkkinen

Puheterapeutti

Johanna on valmistunut luokanopettajaksi ja puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta. Hänelle on kertynyt paljon kokemusta lasten ja nuorten kanssa toimimisesta niin päivähoidon, perusopetuksen sekä harrasteryhmien kautta jo ennen valmistumistaan. Opintojensa aikana Johanna työskenteli myös AAC-tuotteistajana Ruskis, Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Siellä hänelle tuli hyvin tutuksi kuvallisten toimintataulujen ja kommunikointikansioiden valmistus, kehittäminen ja suunnittelu. Loppuharjoittelunsa Johanna suoritti Vantaan kaupungin perusterveydenhuollossa, jossa hän sai työskennellä eri-ikäisten lasten puheen-, kielen- ja kommunikaation häiriöiden arvioinnin ja kuntoutuksen parissa.

Työssään Johannalle on tärkeää asiakkaan kommunikoinnin mahdollistaminen arjen toimintaympäristöissä sekä yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa. Johanna on kiinnostunut erityisesti puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista sekä vuorovaikutusongelmien kuntouttamisesta. Oman osaamisen syventäminen säännöllisellä kouluttautumisella on Johannalle tärkeää.

Vapaa-ajalla Johanna nauttii liikunnasta, lukemisesta ja matkustelusta.

Käytyjä koulutuksia:  HYP-käynnistäjä 3/2018, Sillalla seminaari 2/2018, Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin 8/2017, Oral Placement therapy 1 (OPT1) 10/2017

Tiina Hietikko

Puheterapeutti

Puh. 050 3214544‬

Tiina on valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2007. Ennen aloittamistaan Kommunikointikeskus Arjessa hän toimi Vantaan perusterveydenhuollon puheterapeuttina alle kouluikäisten ja kouluikäisten lasten parissa. Tiinalle on karttunut kokemusta monipuolisesti erilaisista puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen pulmista, niiden arvioinnista, lyhyistä kuntoutusjaksoista sekä yhteistyöstä vanhempien ja lähiverkostojen kanssa. Työssään perusterveyden huollossa hän vastasi myös kaiken ikäisten kehitysvammaisten puheterapiasuunnitelmien laatimisesta ja kommunikaation kehittämisestä. Eri kulttuureista tulevien perheiden kanssa työskentely ja monikielisyyden huomioiminen puheterapiassa on Tiinalle tuttua. Tukiviittomien ja kuvien käyttäminen kommunikaation tukena on hänelle luontevaa. Tiina on päässyt tutustumaan laajemminkin kommunikaation apuvälineisiin, sillä hän toimi aikaisemmassa työpaikassaan puheterapian apuvälinelainaamon vastaavana. 

Tiinan tavoitteena on luoda puheterapiaan myönteinen, motivoiva ilmapiiri ja toimia tiiviissä yhteistyössä asiakkaan perheen ja muiden lähi-ihmisten kanssa.  Hän pitää jatkuvaa kouluttautumista tärkeänä ja haluaa kehittää taitojaan monipuolisesti kuntouttavana puheterapeuttina.

Tiinan vapaa-aika kuluu paljolti perheen parissa ja liikuntaa eri muodoissa harrastaen.

Käytyjä koulutuksia:  Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/2019, Pivotal Resposse Training (PRT) 2/2019, Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet 11/2018, Working with selective mutism 2/2018, Pienten lasten puheterapia 2/2018, ABA-seminaari 10/2017, pe-pe-perjantai – tietoa ja keinoja änkytysterapiaan 9/2017, Osallistava ohjaus 9/2017, Näin ohjaan yhteisöä 2/2016,

Marika Paaso

Puheterapeutti

Puh. 050 5235803

Marika on opiskellut puheterapeutiksi Oulun yliopistossa. Opintojen jälkeen hän työskenteli perusterveydenhuollossa, sekä kehitysvammaisten parissa, jonka myötä hänelle on kerääntynyt monipuolista työkokemusta. Perusterveydenhuollon puheterapeuttina ollessaan Marika työskenteli pääsääntöisesti alle kouluikäisten lasten parissa, sekä rajatusti aikuisten kanssa. Perusterveyden huollossa Marikan työnkuva piti sisällään arviointityötä, ohjausta, sekä erilaisten puheen ja kielellisten vaikeuksien kuntoutusta. Moniammatillinen yhteistyö perheen ja lähiympäristön kanssa oli olennainen ja tärkeä osa työtä. Eri ikäisten kehitysvammaisten ja autismikirjon asiakkaiden kanssa Marika työskenteli ollessaan töissä Rinnekoti-Säätiöllä. Työnkuvaan kuului niin ikään arviointityötä, sekä lähiympäristön ohjausta ja kuntoutusta eri asiakasryhmien kanssa. Rinnekodissa työ piti sisällään vuorovaikutuksen, kommunikaation, erilaisten AAC-keinojen sekä oraalimotoristen ja syömisen taitojen arviointia ja kuntoutusta. Lisäksi Marika työskenteli osana Rinnekodin liikkuvia palveluita, jolloin puheterapia toteutui asiakkaan lähiympäristössä. Marikalla on kokemusta erilaisista kommunikaation apuvälineistä, kuten viittomien käytöstä, sekä kuvakansioiden ja tietokonepohjaisten kommunikaatiosovellusten käytöstä.

Työssään Marika pitää tärkeänä avointa ja myönteistä toimintatapaa, sekä tiiviin yhteistyön toteuttamista asiakkaan ja lähiympäristön kanssa. Hänen mielestään toimiva ja hyvä vuorovaikutus on tärkeä osa kuntoutusta. Työssään Marika haluaa kehittyä ja oppia uutta, ja työn ohessa lisäkouluttautuminen onkin Marikalle tärkeää.

Vapaa-ajan Marika viettää mieluiten perheen ja lasten parissa.

Käytyjä koulutuksia: SPIRAL-koulutus 9/2018, The 29th Congress of Union of the European Phoniatricians 6/2018, Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus 1/2018, Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet 3/2017, Oral Placement Therapy 1 (OPT1) 10/2016

Annamari Autiosuo

Puheterapeutti

Puh. 050 3453119

Annamarin tie puheterapeutiksi alkoi, kun hän löysi yliopiston opinto-oppaasta logopedian koulutusohjelman.  Puheterapiaopinnoissa yhdistyivät häntä kiinnostavalla tavalla lääketiede, psykologia ja kielitiede. Lisäksi Annamari halusi tulevan työnsä kohdistuvan ihmisiin ja vuorovaikutukseen. Annamari valmistui Helsingin Yliopistosta vuonna 1997. Hän aloitti työuransa Vantaan kaupungilla 1998 työskennellen aluksi lyhyen ajan Katriinan sairaalassa ja sen jälkeen 20 vuotta terveyskeskuksessa.

Perusterveydenhuollossa Annamari työskenteli pääasiassa lasten kanssa, työ sisälsi arviointia, lyhyitä kuntoutusjaksoja sekä vanhempien ja verkostojen ohjaamista. Hänelle kertyi kokemusta useista eri puheeseen ja kieleen liittyvistä häiriöryhmistä, myös monikielisten asiakkaiden kanssa työskentely tuli tutuksi. Annamari veti lisäksi puheterapiaryhmiä sekä  osallistui perusterveydenhuollon puheterapian kehittämiseen erityisesti kehitysvammaisten asiakkaiden osalta. Hän vastasi kaiken ikäisten kehitysvammaisten asiakkaiden puheterapiapalveluiden koordinoinnista, puheterapiasuunnitelmista sekä pienten kehitysvammaisten lasten varhaiskuntoutuksesta. Yhteistyö fysio- ja toimintaterapeuttien kanssa oli tiivistä. Annamari toimi myös  jäsenenä kehitysvammahuollon kuntoutustyöryhmässä. Puhetta tukevat kommunikointikeinot sekä puhetta edeltävien kommunikointitaitojen vahvistaminen ovat Annamarille tuttuja. 

Annamari aloitti Kommunikointikeskus Arjessa syyskuussa 2019. Työssään hän haluaa korostaa asiakkaan oikeutta omaan ilmaisuun, onnistuneen kommunikoinnin voimauttavaa merkitystä sekä yhteistyötä perheen ja eri toimijoiden välillä.  Annamaria kiinnostavat erityisesti puheen ja kielen kehityksen varhaisvaiheiden sekä syömisen taitojen kehityksen tukeminen.

 

Annamarin mieluinen ja pitkään jatkunut harrastus on käsikelloyhtyeessä soittaminen, uutena harrastuksena hän on löytänyt kirjoittamisen. Lisäksi vapaa-aikaan kuuluu perheen ja ystävien kanssa oleilu ja moninaiset arjen puuhat.

Käytyjä koulutuksia: Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen 06/2019, Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen – näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvalmiudet ja taitojen harjaannuttaminen  05-06/2018, Working with Selective Mutism 02/2018, Puheen ymmärtämisen vaikeuksiako? 11/2017, ABA-seminaari 10/2017, Varhaiset ihmissuhteet, aivojen muovautuvuus ja lapsen terve kehitys 10/2017, Osallistava ohjaus 09/2017, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet 11/2017 – 01/2018, Suun sensomotorinen kehitys ja sensomotoristen syömisvaikeuksien kuntoutus 11/2016, Comfor-testikoulutus 09/2016, , Autismi, voimavarat käyttöön -seminaari 04/2016, Lasten pragmaattisten taitojen arviointi ja kuntoutus 02/2016, Rakenteinen kirjaaminen kuntoutuksessa 10/2015 – 01/2016, Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä 11/2015, Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach 05/2014, Three-Part Treatment Plan For Oral Placement Therapy (OPT I ja II) 02/2014, Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus 11/2014, GAS-tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 09-11/2012.

Tuuli Hyytiä

Puheterapeutti

Puh. 050 3557363

Tuuli on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2019. Puheterapeutin työ kiinnosti Tuulia, koska hän halusi tehdä työtä, jossa voisi auttaa ihmisiä ja tehdä työtä välittömässä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Puheterapeutin työssä yhdistyy lisäksi moni häntä kiinnostava asia, kuten lapsen kehitys, kieli ja äänenkäyttö.

Tuuli perehtyi opiskeluunsa liittyvässä pitkässä harjoittelussa varhaiseen vuorovaikutukseen ja työskenteli autismikirjon ja kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Ennen aloittamistaan Kommunikointikeskus Arjessa Tuuli työskenteli lyhyesti erikoissairaanhoidossa, jossa hän perehtyi lasten autismikirjon häiriöiden arvoimiseen. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen tarkastelu (videon avulla) kiinnostaa Tuulia erityisesti ja hän onkin kouluttautunut myös kouluttautunut OIVA-ohjaajaksi. Tuuli on hyvin kiinnostunut myös etsimään keinoja, joiden avulla lapsi voi kommunikoida ja kehittyä silloin kuin puheen tuottaminen on vaikeaa.

Työtään Tuuli haluaa tehdä lapsen ja perheen vahvuudet ja voimavarat huomioiden. Tuulin mielestä on tärkeää kannustaa ja tukea lasta, hänen perhettään ja muita lapsen kanssaan työskenteleviä aikuisia ja iloita pienistäkin edistysaskeleista. Tuuli on aiemmin tehnyt pitkän uran toisenlaisissa asiantuntijatöissä. Vapaa-ajalla Tuuli viihtyy perheen, luonnon ja musiikin parissa. 

Koulutukset: 5/2018-6/2019 OIVA-ohjaajakoulutus, 11/2018 Voimauttavan vuorovaikutuksen koulutus

Saara Vähälä

Puheterapeutti

Puh. 050 3521223

Saara opiskeli puheterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Ennen Kommunikointikeskus Arkeen siirtymistään hän työskenteli perusterveydenhuollossa 10 vuoden ajan, missä hänelle kertyi monipuolisesti kokemusta lasten ja aikuisten äänen, puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen/nielemisen häiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta, asiakkaiden lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisesta tiimityöskentelystä. Saaralla on yksilöterapian lisäksi kokemusta ryhmien ohjaamisesta, esimerkiksi ryhmistä, joissa tuetaan pienten lasten puheen- ja kielenkehitystä vanhempia ohjaamalla ja puhetta tukevien ja korvaavien keinojen avulla sekä /r/-, nimeämis-, afasia- ja Parkinson-ääniryhmistä.

Työssään Saaralle on erityisen tärkeää turvallisen ja toimivan vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaaseen sekä asiakkaan lähiympäristöön, sillä ”vuorovaikutus on kaiken perusta”. Vuorovaikutustaidoissa kehittymisen hän näkee prosessina, joka kestää läpi elämän. Saara vahvistaa omaa ammattitaitoaan kouluttautumalla, työnohjauksella ja seuraamalla oman alansa kehittymistä. Tällä hetkellä Saara on kiinnostunut erityisesti vuorovaikutus- sekä puheen motoristen pulmien kuntouttamisesta. Saara hyödyntää työssään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja.

Vapaa-aika kuluu Saaralta pitkälti perheen, kodin ja puutarhan parissa. Musiikki eri muodoissaan on myös lähellä hänen sydäntään.

Käytyjä koulutuksia: Etäterapian harjoittelut ja materiaalit 4/20, Etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa 4/20, Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi 2/20, Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina 5/19, Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen – näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvalmiudet ja taitojen harjaannuttaminen 4-5/18, Ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvät nielemisen ja ravitsemuksen haasteet 4/18, Muksumaanantai – pienten lasten puheterapia 2/18, Working with selective mutism 2/18, Dysfagia Parkinsonin -, MS- ja ALS-taudeissa 4/17, Pe-pe-perjantai – tietoja ja keinoja änkytysterapiaan 9/17, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet 11/17-1/18, Puheterapian monikielimaanantai 1/17, Lasten ja aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus 10/13.

Taru Penttilä

Puheterapeutti

Taru on tällä hetkellä vanhempain vapaalla.

Taru on valmistunut puheterapeutiksi Turun yliopistosta. Lasten ja nuorten parissa työskentely on aina ollut lähellä hänen sydäntään. Ennen valmistumistaan työkokemusta on kertynyt mm. lastenhoitajana perheissä ja päivähoidossa sekä henkilökohtaisena avustajana. Taru on toiminut erityisnuorten jalkapallojoukkueen valmentajana ja pelannut myös itse aktiivisesti jalkapalloa. Opintoihin kuuluvan loppuharjoittelun hän suoritti Sipoon kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa hän työskenteli harjoittelun jälkeen kesän sijaisena. Sipoossa hän arvioi ja kuntoutti lasten puheen, kielen ja kommunikoinnin vaikeuksia sekä ohjasi lähiympäristöä.

Työssään Taru pitää tärkeänä iloa, vuorovaikutusta ja luottamusta. Hänen mielestään keskeistä kuntoutuksessa on yhteistyö lähiympäristön kanssa ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Taru käyttää mielellään tukiviittomia, kuvia sekä kommunikointikansioita ja ohjaa näiden käyttöä lähiympäristöille. Puheterapeuttina hän haluaa jatkuvasti kehittää osaamistaan koulutuksilla sekä asiakkailtaan ja lähiympäristöltä saamansa palautteen avulla.

Vapaa-aika kuluu pääasiassa perheen kanssa ulkoillen ja hassutellen. Liikunta on tärkeä osa Tarun elämää. Hän käy mielellään mm. pilateksessa ja kiipeilemässä.

Käytyjä koulutuksia: Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/2019, Pivotal Resposse Training (PRT) 2/2019, Puheen ymmärtämisen kuntoutus 5/2018, Voimauttavan vuorovaikutuksen peruskurssi 5/2018, Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja 4/2018, Vanhemmat vuorovaikutushoidossa 4/2018, HYP-käynnistäjä 3/2018, Sillalla seminaari 2/2018, Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin 8/2017, Oral Placement Therapy 1 (OPT1) 2017, Laulupiirtäminen 2015, Lasten äänteellisten pulmien -kuntoutus 2015

Valikko