Puheterapiapalveluita
lapsille ja aikuisille

Kelan palveluntuottajana

Laadukkaita puheterapiapalveluita kaiken ikäisille, sekä konsultaatiopalveluita yhteisöille, perheille ja ryhmille

Kommunikointikeskus Arjessa kuntoutetaan Kelan, kuntien, sairaanhoitopiirien ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella lapsia, nuoria ja aikuisia, joilla on todettu puheterapian tarve.

Toteutamme yksilöterapiaa myös etäkuntoutuksena.

Tutustu puheterapiaan

Puheterapiaa saa yleensä erilaisten kommunikoinnin, vuorovaikutuksen, kielen ymmärtämisen ja tuottamisen tai puheen tuottamisen häiriöiden takia. Puheterapiaa tarvitsevilla voi olla myös puheen sujuvuuden häiriöitä (änkytys, sokellus), äänihäiriö, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus, tai haasteita syömis- ja nielemistoiminnoissa ja oraalimotoriikassa. Nämä haasteet voivat liittyä esimerkiksi kielelliseen erityisvaikeuteen (SLI), puheen ja kielen kehityksen viivästymiseen, kehitys-, kuulo- tai cp-vammaisuuteen, autismiin, aivovammoihin, aivoverenkierronhäiriöihin tai etenevään neurologiseen sairauteen (esim. MS tai ALS).

Puheterapeuttimme hallitsevat koko puheterapiakuntoutuksen kentän ja syventävät osaamistaan jatkuvasti kouluttautumalla ja perehtymällä uusimpaan tietoon. Erityisosaamistamme on vuorovaikutuksen kuntoutus, jossa huomioimme erityisesti asiakkaan lähi-ihmisten ja toimintaympäristöjen merkityksen vuorovaikutuksen kuntoutumisessa (mm. OIVA-video-ohjauspalvelut).  Terapeuttimme ovat perehtyneet ja kouluttautuneet voimauttavan vuorovaikutuksen toimintamalliin, jossa käytetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja kommunikoidessa vaikeasti kehitysvammaisten tai autististen henkilöiden kanssa.

Kohti sujuvampaa arkea

Kommunikointikeskus Arjessa kuntoutuksen ja kaikkien palveluiden lähtökohtana on asiakkaan arkikommunikoinnin sujuvoituminen ja itsenäisen ilmaisun ja asioinnin tukeminen. Meille on tärkeää huomioda kuntoutuksessa aina asiakkaan lisäksi myös hänen perheensä ja muut arjen ihmiset sekä hänen arkiset ympäristönsä.

Kommunikoinnin erityisosaamiskeskus

Valikko