Tiina Hietikko

Puheterapeutti

Valmistuin puheterapeutiksi v. 2007. Minulle on karttunut työkokemusta perusterveydenhuollosta, kehitysvammahuollosta, apuvälinepalveluista sekä yksityiseltä sektorilta Kelan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Minulla on kokemusta erityisesti kielellisten vaikeuksien, epäselvän puheen sekä vuorovaikutuksen haasteiden kuntouttamisesta. Asiakkainani on alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä lapsia. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten kuvia, tukiviittomia ja piirtämistä.


Minulle on tärkeää luoda puheterapiaan myönteinen ja motivoiva ilmapiiri asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden sekä toimia tiiviissä yhteistyössä asiakkaan perheen ja muiden lähi-ihmisten kanssa.

 

Käytyjä koulutuksia: 3-Part Treatment Plan for OPT (Oral Placement therapy) 06/20, Etäkuntoutuksen mahdollisuudet -webinaari 04/20, Etäterapiaa! -verkkokoulutus 03/20, Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop 01/20, Aistikoulutus – teemana syömisen haasteet 10/19, Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/19, Pivotal Response Training (PRT) 2/19, Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet 11/18, Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe 11/18, Working with selective mutism 2/18, Pienten lasten puheterapia 2/18

ABA-seminaari 10/17, Pe-pe-perjantai – tietoa ja keinoja änkytysterapiaan 9/17, Osallistava ohjaus 9/17, Näin ohjaan yhteisöä 2/16. 

 

Ota yhteyttä