Taru Penttilä

Puheterapeutti

Valmistuin puheterapeutiksi Turun yliopistosta vuonna 2017. Samana vuonna aloitin Kommunikointikeskus Arjessa. Olen kiinnostunut erityisesti vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen kuntoutuksesta. Nautin työskentelystä pienten autismin kirjon lasten ja heidän lähi-ihmistensä kanssa. Kuntoutan mielelläni myös kielellisiä vaikeuksia ja epäselvää puhetta. Asiakkaani ovat lapsia ja nuoria.

Työssäni pidän tärkeänä iloa, vuorovaikutusta ja luottamusta. Mielestäni keskeistä kuntoutuksessa on yhteistyö lähiympäristön kanssa ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen. Käytän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, kuten tukiviittomia, kuvia, pikapiirtämistä ja kommunikointikansioita. Puheterapeuttina haluan jatkuvasti kehittää osaamistani koulutusten sekä asiakkailta saamani palautteen avulla.

Käytyjä koulutuksia: Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen 6/19, Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/19, Pivotal Response Training (PRT) 2/19, Puheen ymmärtämisen kuntoutus 5/18, Voimauttavan vuorovaikutuksen peruskurssi 5/18, Läheisen ohjaus terapiatyössä 5/18, Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja 4/18, Vanhemmat vuorovaikutushoidossa 4/18, HYP-käynnistäjä 3/18, Sillalla-seminaari 2/18, Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin 8/17, Oral Placement Therapy 1 (OPT1) 2017, Laulupiirtäminen 2015, Lasten äänteellisten pulmien -kuntoutus 2015.

 
Ota yhteyttä