Sanna Jormanainen

Puheterapeutti

Sanna on tällä hetkellä vanhempainvapaalla.

Sanna on valmistunut Helsingin Yliopistosta tammikuussa 2016. Hän hakeutui opiskelemaan logopediaa, koska oli jo kouluaikoina kiinnostunut äidinkielestä, kielistä ja psykologiasta ja toivoi tulevassa ammatissaan työskentelevänsä ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Sanna on kiinnostunut puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista sekä kehitysvamma-alasta. Logopedian opintoihin kuuluvan pitkän harjoittelun Sanna tekikin Helsingin Kehitysvammapoliklinikalla. Valinnaiset harjoittelut opinnoissa toteutuivat niin ikään puhetta tukevien ja korvaavien keinojen ja kehitysvammapuolen parissa Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikössä ja Hus:n apuvälineyksikön Tietoteekissa.

Kehitysvamma-ala on tullut Sannalle tutuksi myös aivan käytännössä, sillä hän on opiskelujen aikana työskennellyt kehitysvammaisten ryhmäkodissa ohjaajana/palveluavustajana usean vuoden ajan. Lisäksi Sanna toimii kehitysvammaisen miehen henkilökohtaisena avustajana.

Vapaa-ajallaan Sannan harrastaa laulua, tanssia ja liikuntaa.

Käytyjä koulutuksia: Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/2019, OIVA-valmentaja 1/2019, PRT (Pivotal Response Training) 3/2018, Lasten puheen kuntoutuksen päivä 2018, HYP-käynnistäjä 3/2018, Sillalla seminaari 2/2018, ABA-seminaari 10/2017, 2 päivää, Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin 8/2017, AAC ja kertominen 9/2017, PECS (Picture Excange Communication System) 3/2017, Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen 5/2016, Oral Placement Therapy 1 (OPT1) 6/2016, Oral Placement Therapy 2 (OPT2) 10/2016, Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen 5/2016

Ota yhteyttä