Saara Vähälä

Puheterapeutti

Opiskelin puheterapeutiksi Helsingin yliopistossa. Ennen Kommunikointikeskus Arkeen siirtymistäni työskentelin perusterveydenhuollossa 10 vuoden ajan, missä minulle kertyi monipuolisesti kokemusta lasten ja aikuisten äänen, puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen/nielemisen häiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta, asiakkaiden lähiympäristön ohjauksesta sekä moniammatillisesta tiimityöskentelystä. Yksilöterapian lisäksi minulla on kokemusta ryhmien ohjaamisesta, esimerkiksi ryhmistä, joissa tuetaan pienten lasten puheen- ja kielenkehitystä vanhempia ohjaamalla ja puhetta tukevien ja korvaavien keinojen avulla sekä /r/-, nimeämis-, afasia- ja Parkinson-ääniryhmistä.

Kommunikointikeskus Arjessa toimin Itä-Vantaan tiiminvetäjänä. Puheterapeutin työssä minulle on erityisen tärkeää turvallisen ja toimivan vuorovaikutussuhteen luominen asiakkaaseen sekä asiakkaan lähiympäristöön, sillä ”vuorovaikutus on kaiken perusta”. Vuorovaikutustaidoissa kehittymisen näen prosessina, joka kestää läpi elämän. Vahvistan omaa ammattitaitoani kouluttautumalla, työnohjauksella ja seuraamalla alani kehittymistä. Tällä hetkellä olen kiinnostunut erityisesti vuorovaikutus- sekä puheen motoristen pulmien kuntouttamisesta. Hyödynnän työssäni puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja.

Käytyjä koulutuksia: PRT – Miten hyödyntää autismikirjon kuntoutuksessa? 6/21, Aistikoulutus  – teemana aistitiedon käsittelyn erityisyys, syömisvaikeudet ja arjen tuen mahdollisuudet 5/21, Autismikirjoon ja aistipoikkeavuuksiin liittyvät syömisvaikeudet 12/20, Myofunktionaalisen ajattelun perusteita puheterapeutille 9/20, GAS logopedisessä viitekehyksessä 9/20, Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet 5/20, Etäterapian harjoittelut ja materiaalit 4/20, Etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa 4/20, Pragma – Sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi 2/20, Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina 5/19, Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen – näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvalmiudet ja taitojen harjaannuttaminen 4-5/18, Ikääntymiseen ja muistisairauksiin liittyvät nielemisen ja ravitsemuksen haasteet 4/18, Muksumaanantai – pienten lasten puheterapia 2/18, Working with selective mutism 2/18, Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop 11/17, Dysfagia Parkinsonin, MS- ja ALS-taudeissa 4/17, Pe-pe-perjantai – tietoja ja keinoja änkytysterapiaan 9/17, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet 11/17-1/18, Puheterapian monikielimaanantai 1/17, Lasten ja aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus 10/13.

Ota yhteyttä