Katri Roukala

Puheterapeutti

Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta tammikuussa 2020. Opiskelujeni  aikana  työskentelin lastenhoitajana päiväkodeissa ja perheissä. Töiden myötä pääsin tutustumaan monikielisyyteen sekä kuvien ja tukiviittomien käyttöön kommunikoinnin tukena. Opintojeni loppuharjoittelu toteutui Karviaisen perusturvakuntayhtymässä Nummelassa, minkä jälkeen  työskentelin sijaisena Kirkkonummen kunnan perusterveydenhuollossa arvioiden ja kuntouttaen puheen, kielen ja vuorovaikutuksen pulmia sekä ohjaten lähiympäristöjä.

Pidän tärkeänä puheterapiassa luottamuksellista suhdetta sekä iloista ja motivoivaa ilmapiiriä. Käytän mielelläni erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja. Aikaisemmalta koulutukseltani olen musiikkipedagogi, ja musiikin käyttö puheterapiassa on minulle erityisen mieluisaa. Tällä hetkellä työskentelen vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja kielellisten pulmien kuntoutuksen parissa. Lisäksi minua kiinnostaa puhemotoristen sekä puheen sujuvuuden haasteiden kuntoutus. Kouluttautuminen on minulle tärkeää, ja haluan päivittää ja kehittää osaamistani säännöllisesti.

Käytyjä koulutuksia: Havannoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe 09/20, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -verkkokoulutus 05/21.

Ota yhteyttä