Elina Partanen

Puheterapeutti

Olen toiminut puheterapeuttina Kommunikointikeskus Arjessa sen perustamisesta, vuodesta 2015, lähtien. Aiemmin toimin puheterapeuttina HUS Peijaksen sairaalan neurologian klinikalla, Espoon kaupungilla aikuisneurologisten asiakkaiden parissa sekä Käpylän kuntoutuskeskuksessa aivovammayksikössä. 

Kommunikointikeskus Arjessa olen syventynyt kommunikoinnin perustan ja varhaisten vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja vahvistamiseen sekä lähiympäristön ohjaamiseen ja tukemiseen. Asiakkainani on viime vuosina ollut pääosin kehitysvammaisia sekä autismikirjon lapsia ja nuoria, jotka viestivät ja ovat vuorovaikutuksessa varhaisten taitojen varassa. Minulla on kokemusta myös kielellisestä sekä puhemotoristen taitojen kuntoutuksesta. Hallitsen myös puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot, ja ohjaan niiden käyttöä asiakkaitteni lähiympäristölle. 

Käytyjä koulutuksia: Moniammatillisia näkökulmia autismikirjon varhaiskuntoutukseen 2021, Neuropsykiatrisesti oireilevien henkilöiden aistitiedon käsittelyn erityisyys, syömisvaikeudet ja arjen tuen mahdollisuudet 2019, Kohti symbolista kommunikointia: AAC -kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen 2019, Rakenteisen kirjaamisen koulutus 3/19, OIVA-valmentaja 2019, Pivotal Response Training (PRT) 2019, Läheisen ohjaus terapiatyössä 2018, Lasten puheen kuntoutuksen prosesseja 2018, HYP-käynnistäjä 2018, Sillalla seminaari 2018, ABA-seminaari 2017, Voimauttava vuorovaikutus oppimisen perusteena 2017, Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin 2017, Lasten pragmaattisten taitojen kehitys, arviointi ja kuntoutus 2016, Antoisia kohtaamisia ja aitoa läsnäoloa 2017, Voimauttava vuorovaikutus autistisen henkilön kanssa 2016, Oral placement therapy (OPT1) 2016, Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus 2/16.

 

 

Ota yhteyttä