Annamari Autiosuo

Puheterapeutti

Tieni puheterapeutiksi alkoi, kun löysin yliopiston opinto-oppaasta logopedian koulutusohjelman. Puheterapiaopinnoissa yhdistyivät minua kiinnostavalla tavalla lääketiede, psykologia ja kielitiede. Lisäksi halusin työskennellä ihmisten ja vuorovaikutuksen parissa. Valmistuin Helsingin Yliopistosta vuonna 1997. Aloitin työurani Vantaan kaupungilla 1998 työskennellen aluksi lyhyen ajan Katriinan sairaalassa ja sen jälkeen 20 vuotta terveyskeskuksessa.

Perusterveydenhuollossa työskentelin pääasiassa lasten kanssa. Työ sisälsi arviointia, lyhyitä kuntoutusjaksoja sekä vanhempien ja verkostojen ohjaamista. Minulle kertyi kokemusta useista eri puheeseen ja kieleen liittyvistä häiriöryhmistä, puhetta tukevista kommunikointikeinoista sekä puhetta edeltävien kommunikointitaitojen vahvistamisesta. Myös monikielisten asiakkaiden kanssa työskentely tuli tutuksi. Lisäksi vedin puheterapiaryhmiä sekä osallistuin perusterveydenhuollon puheterapian kehittämiseen erityisesti kehitysvammaisten asiakkaiden osalta. Vastasin kaikenikäisten kehitysvammaisten asiakkaiden puheterapiapalveluiden koordinoinnista, puheterapiasuunnitelmista sekä pienten kehitysvammaisten lasten varhaiskuntoutuksesta. Toimin myös jäsenenä kehitysvammahuollon kuntoutustyöryhmässä. 

Kommunikointikeskus Arjessa toimin Länsi-Vantaan tiiminvetäjänä. Työssäni haluan korostaa asiakkaan oikeutta omaan ilmaisuun, onnistuneen kommunikoinnin voimauttavaa merkitystä sekä yhteistyötä perheen ja eri toimijoiden välillä. Minua kiinnostaa erityisesti kehitysvammaisten ja autismin kirjon asiakkaiden kanssa työskentely, syömiseen liittyvät vaikeudet sekä yhteistyö lähi-ihmisten kanssa. 

Käytyjä koulutuksia: Aistitiedon käsittelyn näkökulmaa lapsen syömiseen: tutkiminen, kuntoutus ja konkreettiset keinot arkeen 05/21, Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet 05/20, Etäpuheterapian materiaalit ja harjoittelut 04/20, Etäpuheterapiaa – verkkokoulutus 03/20, Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe 02/20, Kohti symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autismikirjon lasten varhaiseen vuorovaikutukseen 06/19, Maahanmuuttajalapsen erityisvaikeuksien tunnistaminen – näkökulmana kehittyvä kielitaito, oppimisvalmiudet ja taitojen harjaannuttaminen  05-06/18, Working with Selective Mutism 02/18, Puheen ymmärtämisen vaikeuksiako? 11/17, ABA-seminaari 10/17, Varhaiset ihmissuhteet, aivojen muovautuvuus ja lapsen terve kehitys 10/17, Osallistava ohjaus 09/17, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet 11/17-01/18, Suun sensomotorinen kehitys ja sensomotoristen syömisvaikeuksien kuntoutus 11/16, Comfor-testikoulutus 09/16, Autismi, voimavarat käyttöön -seminaari 04/16, Lasten pragmaattisten taitojen arviointi ja kuntoutus 02/16, Rakenteinen kirjaaminen kuntoutuksessa 10/15-01/16, Video yhteisön ja perheen ohjauksen välineenä 11/15, Feeding Therapy: A Sensory Motor Approach 05/14, Three-Part Treatment Plan For Oral Placement Therapy (OPT I ja II) 02/14, Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus 11/14, GAS-tavoitteiden asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä 09-11/12.

Ota yhteyttä