Lisää kommunikointia.

Erityisosaamistamme on vuorovaikutuksen kuntoutus, jossa huomioimme erityisesti asiakkaan lähi-ihmisten ja toimintaympäristöjen merkityksen vuorovaikutuksen kuntoutumisessa.

Oiva-ohjaus

OIVA -vuorovaikutusmalli® on työskentelymalli, joka vahvistaa työntekijöiden ja vaikeasti puhevammaisten ihmisten vuorovaikutustaitoja. Onnistunut vuorovaikutus lisää puhevammaisen ihmisen mahdollisuuksia olla tasavertainen ja aloitteellinen kumppani.

Konsultointipalvelut

Konsultointipalveluihin voi hakeutua, jos sinun asiakkaallasi tai läheiselläsi on vaikeita pulmia vuuorovaikutuksessa ja/tai kommunikoinnissa (esim. autisminkirjon pulmat, vaikea kehitysvamma tai vaikea afasia)

Ammattilaisille: Ammattilaiset (kuten puhe- tai muun alan terapeuttit, opettajat, ryhmäkodin johtajat) voivat hankkia meiltä konsultointia, jossa arvioidaan asiakkaan kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tilannetta. Erityisosaamisen ja pitkän ammattikokemuksen avulla ohjaamme sinua tukemaan asiakkaasi vuorovaikutusta ja kommunikointia sekä annamme neuvoja siitä, miten näitä voidaan kehittää arjen tilanteissa. Konsultoinnin määrä sovitaan yhdessä.

Läheisille: Mikäli läheiselläsi on vaikeita vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin pulmia (esim. autismiin, vaikeaan kehitysvammaan tai afasiaan liittyen), voimme auttaa sinua löytämään keinoja joilla arkenne helpottuu ja löydätte elämään yhteistä iloa. Konsultoinnin määrä sovitaan yhdessä. Kunnat saattavat pyydettäessä myöntää konsultointiin maksusitoumuksen. Jos olet kiinnostunut OIVA-klinikasta, mutta lapsesi/omaisesi terapeutilla ei ole siihen vaadittavaa koulutusta, Kelan terapia on mahdollista jakaa eri palveluntuottajille. Näin lapsesi voi jatkaa oman tutun ja turvallisen terapeutin kanssa yksilöterapiassa ja me voimme toteuttaa pelkän OIVA-klinikan.

Lisää tietoa

Tikoteekki

Teemme yhteistyötä KVL:n Tikoteekin kanssa.
Koulutamme yrityksen yhtä koulutuskokonaisuutta.

Papunet

Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehityksestä ja häiriöistä voit lukea lisää esimerkiksi Papunetistä, kuten myös puhevammaisuudesta.

Aivoliitto

Kielellisestä erityisvaikeudesta voit lukea lisää Aivoliiton sivuilta.